Jak zaúčtovat zálohovou fakturu

 

Jelikož se jedná o základní prvek všech obchodních vztahů, pro vystavování a zpracovávání faktur existuje celá řada pravidel, bez nichž by nebyla faktura a s ní spojená transakce správně ošetřena a v extrémním případě ani platná. Do boje se záludnostmi fakturačního procesu by se žádný podnikatel neměl pouštět bez patřičných znalostí a nevyzbrojen příslušnými nástroji, mezi které nepochybně patří i online fakturační systém Imboss. Jednou z užitečných vědomostí je potom i znalost způsobu zaúčtování zálohové faktury.

Záloha zaplacena odběratelem

Případ, kdy odběratel zaplatí dodavateli zboží či služeb zálohu, aniž by od něj zatím protihodnotu obdržel, lze stručně popsat jako vznik pohledávky. Na stranu MD (Má Dáti) bude částka zavedena na účet podle předmětu obchodní transakce (hmotný dlouhodobý majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, materiál, zboží atd.), na straně D (Dal) se objeví na účtu pokladny či toho, který odpovídá bankovnímu účtu. Nelze zapomínat ani na to, že dle zákona o DPH je dodavatel povinen přiznat z přijaté platby daň.  Dodavatel poté vystaví daňový doklad na tuto přijatou zálohu. Dodavatel odešle po realizaci služby nebo dodání zboží fakturu. Ta by měla obsahovat částku za tuto realizaci, daň z přidané hodnoty, hodnotu zaplacené zálohy a daň z této zálohy.

 

 

 

Záloha přijatá dodavatelem

V případě vystavení zálohové faktury dochází k jejímu zaúčtování až ve chvíli, kdy odběratel odešle platbu. V podobě závazku je tato platba zaúčtována na účet přijatých záloh. K přiznání daně dochází v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni zaplacení zálohy (resp. k tomu, který nastane dříve). V době do 15 dnů od přijetí zálohy nastává povinnost vystavit daňový doklad, na jehož základě má odběratel nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Následná faktura bude potom obsahovat částku bez daně, DPH, zálohu a DPH z této zálohy.

Fakturační systém Imboss

Kromě orientace v pravidlech fakturace je významným pomocníkem podnikatele i online program Imboss. Svým uživatelům nabízí rychlou tvorbu faktur v profesionálním designu s logem firmy a případně i s QR kódem pro rychlou platbu, který je u odběratelů velmi oblíbený.

Pro firemní účetní je velmi důležitá i snadná možnost exportu důležitých dat. Podnikatel sám má díky přehledným statistickým funkcím možnost lépe plánovat budoucí obchodní strategii. Citlivá a důležitá data jsou přitom velmi o dobře chráněna, neboť bezpečnost a soukromí jsou při vývoji považovány za nejvyšší prioritu.

Svět 21. století staví před podnikatele celou řadu výzev. Fakturační program Imboss dokáže generovat faktury v angličtině, němčině i ruštině a cizí měny, samozřejmě včetně eura a amerického dolaru, mu taktéž nedělají nejmenší problém.

 

 

Přehledná archivace faktur, automatické hlídání neproplacených faktur i rozesílání upomínkových emailů, použitelnost pro plátce i neplátce DPH, neustálý vývoj a zavádění nových funkcí. I tohle všechno a mnohem více je Imboss. Fakturační systém Imboss je nabízen za velice příjemnou cenu a uživatelé si jej navíc mohou zdarma a bez rizika vyzkoušet po dobu celých třiceti dnů. Rádi byste i vy zefektivnili systém fakturace ve vaší firmě nebo při vašem podnikání? Neváhejte a vyzkoušejte online systém Imboss!

Reference

Jednoduché :)

AR STONE.EU

Oceňuji, že se Imboss.cz neustále zdokonaluje a rozšiřuje o nové funkce. Díky za super produkt!

AlfaCloud

Přehlednost, jednoduchost a intuitivní ovládání

Cubux.net