Fakturace zboží a služeb do Švýcarska – s Imboss.cz

 

fakturace

Do zahraničí fakturují i malí podnikatelé nebo freelanceři. Přesto má však přeshraniční platební styk svá pravidla a specifika, která závisí mimo jiné na vzájemném vztahu zemí dodavatelů a odběratelů, jejich příslušnosti k některým mezinárodním společenstvím (typicky Evropská unie) a také povaze produktu, kterého se fakturace a následná platba týká. Jednou ze zemí, se kterými je vzájemné obchodování běžné, je Švýcarsko, evropská země, která má s Evropskou unií nadstandardní vztahy a v mnoha oblastech je s ní pevně propojena, přesto pro zasílání plateb do Švýcarska platí pravidla, o kterých je třeba vědět. Nejjednodušším způsobem, jak si splnění všech požadavků ohlídat je tak použití specializovaného fakturačního softwaru připraveného na zahraniční platby.

Fakturace do ciziny

Online fakturační program Imboss je připraven i na fakturaci do zahraničí. Samozřejmostí je možnost generovat faktury v angličtině, němčině i ruštině a problém nejsou ani cizí měny: americký dolar, euro a mnoho dalších. V rámci přeshraničního styku obecně je pak třeba identifikovat účty prostřednictvím tzv. SWIFT a IBAN kódů. Větší nejasnosti ale panují u převodů cizí měny, ve které je platba realizována. Zde je nutné rozlišovat, jedná-li se o transakci plátce či neplátce DPH. Na tom záleží, zda jsou měny převáděny kurzem ČNB platným k datu zdanitelného plnění nebo ke dni vystavení faktury. Jako obvykle je pak nejméně čitelnou oblastí přeshraničního platebního styku se Švýcarskem otázka DPH. Od 1. ledna 2018 upravuje platbu DPH nový švýcarský zákon, který definuje podmínky pro povinnou registraci zahraničních subjektů coby plátců DPH. Mezi ty se řadí obrat firmy i povaha činnosti, kterou ve Švýcarsku vykonává.

 

fakturace

Přehledně a moderně

Online fakturační systém Imboss disponuje celou řadou funkcí, které zrychlí a zefektivní administrativu spojenou s fakturací bez ohledu na to, zda daný podnikatel nebo freelancer fakturuje do zahraničí či nikoliv. Plátci i neplátci DPH se systémem Imboss generují profesionálně vypadající faktury s logem či QR kódem v řádu desítek vteřin. Pod jediným uživatelským účtem mohou obsluhovat fakturace všech svých firem, generovat z faktur dodací listy či využívat přehledné grafické i číselné zpracování dat jako je objem fakturací za určité období apod. Ani hlídání neplatičů a jejich upozorňování prostřednictvím emailových upomínek již nemusí podnikatelé řešit, neboť systém se o tyto úkoly stará sám a automaticky. Systém Imboss funguje v online prostředí a uživatelé tak mají jistotu, že používají neustále tu nejaktuálnější verzi programu s nejnovějšími funkcemi. Mezi ty brzy přibude integrace knihy jízd nebo propojení s bankovním účtem. Na prvním místě je ale vždy bezpečnost citlivých dat, které je ze strany vývojářů věnována nejvyšší míra pozornosti.

Nejen pro velké firmy

Odvádíte práci pro švýcarské zákazníky a dodáváte jim zboží nebo služby? I v takovém případě můžete využívat všech výhod a funkcí profesionálního online fakturačního systému Imboss. Je navržený tak, aby dokonale vyhovoval malým podnikatelům nebo nejrůznějším specialistům na volné noze a jako takový se těší velké oblibě u těch z nich, kteří již program Imboss stihli vyzkoušet. Neváhejte proto a zcela bez rizika, zdarma po dobu třiceti dnů, jej zkuste i vy. I cena programu je v případě, že se rozhodnete pro jeho koupi, více než příjemná. V podobě systému Imboss dostanete užitečného pomocníka, díky kterému bude vaše podnikání výrazně efektivnější!

Reference

Jednoduché :)

AR STONE.EU

Oceňuji, že se Imboss.cz neustále zdokonaluje a rozšiřuje o nové funkce. Díky za super produkt!

AlfaCloud

Přehlednost, jednoduchost a intuitivní ovládání

Cubux.net