Jak na faktury?

 

Ve významu fakturace se nicméně odráží i potřeba dodržovat při jejich vystavování všechna platná pravidla. I proces fakturace ale podléhá vývoji a díky fakturačním programům může být v dnešní době rychlá a efektivní – taková, že nebude podnikatelům ubírat příliš času a energie, které tak mohou věnovat kreativnějším činnostem. Základní pravidlo podnikání koneckonců zní: čas jsou peníze. Co by tedy na správně zpracované faktuře nemělo chybět? A jak přesně podnikatelům může v jejich generování pomoci fakturační program Imboss?

Co musí obsahovat faktura

Náležitosti „obchodních listin“, mezi které patří i faktura, stanovuje Občanský zákoník. Každá faktura musí obsahovat základní údaje obou stran obchodního styku – název firmy nebo jméno a příjmení u OSVČ stejně jako adresa sídla firmy. Na straně dodavatele zboží nebo služby je třeba přidat ještě registr, ve kterém je daný subjekt zapsaný (typicky obchodní nebo živnostenský rejstřík). Chybět nemohou ani čísla známá všem pod označením IČO a DIČ (to se týká plátců DPH). První z nich, IČO, značí identifikační číslo osoby (ve smyslu fyzické i právnické osoby) a slouží k jednoznačné identifikaci podnikatelského subjektu. Daňové identifikační číslo – DIČ – zase identifikuje subjekt daňový.

K dalším náležitostem každé faktury patří označení dokladu slovem i číslem (např. Faktura 12345), datum vystavení faktury a samozřejmě také částku. Je na místě uvádět jak cenu za jednotku a celkové množství, tak cenu konečnou. Účastní-li se daného obchodního styku plátce DPH, je třeba kromě již zmíněného daňového identifikačního čísla uvádět i základ, sazbu a výši daně a také datum „dne uskutečnění zdanitelného plnění“, to je ve většině případů shodné s datem dodání služby či výrobku. V oblasti DPH existují také některé specifické případy, např. v oblasti obchodování se starožitnostmi apod.

 

 

 

Zjednodušení fakturace s Imboss

Z výše uvedeného je patrné, že faktura obsahuje poměrně dost položek a její vyplňování např. v tabulkovém procesoru zabere poměrně dost času, navíc není těžké udělat v takovém případě chybu. Online fakturační program Imboss nabízí ideální řešení administrativy spojené s fakturacemi pro všechny malé podnikatele nebo freelancery. Program je vhodný pro plátce i neplátce DPH. Podnikatelé mají díky němu všechny své faktury přehledně archivovány a mohou se spolehnout i na to, že program za ně pohlídá jejich splatnost, na kterou odběratele v případě opoždění platby emailem automaticky upozorní. S fakturačním programem Imboss je generování profesionálně vypadající faktury dílem okamžiku, zahrnuto bude přitom i logo firmy nebo QR kód pro rychlou platbu.

Samozřejmostí je v programu Imboss i fakturace v cizím jazyce (angličtina, němčina, ruština) nebo v cizích měnách. Podnikatelé mohou také svým zaměstnancům přiřadit různá přístupová práva od pouhého nahlížení do určitých částí účtu až po plnou administraci. Díky tomu je možné práci ve firmě ještě více zefektivnit. Užitečné jsou i funkce programu, které nabízí přehledné zpracování obchodních výsledků. Číselně i graficky tak lze rychle a jednoduše zjistit kolik bylo fakturováno za tento nebo uplynulý měsíc, za minulý rok apod. Stejně tak je možné data exportovat, což ocení minimálně firemní účetní.

Online fakturační program Imboss nabízí mnoho užitečných funkcí a další neustále přibývají. Za velmi rozumnou cenu tak díky němu můžete své podnikání posunout na další úroveň. Neváhejte proto a vyzkoušejte Imboss i vy, po dobu třiceti dní dokonce zdarma!

Reference

Jednoduché :)

AR STONE.EU

Oceňuji, že se Imboss.cz neustále zdokonaluje a rozšiřuje o nové funkce. Díky za super produkt!

AlfaCloud

Přehlednost, jednoduchost a intuitivní ovládání

Cubux.net